Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Programları, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Eğitim ve Kültür Bürosunun fonlarıyla desteklenen, lise düzeyinde, tamamen burslu bir değişim programıdır. Program, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, Amerikan Kongresinin aldığı kararla, yoğun Müslüman nüfusun olduğu ülkelerle Amerikalılar arasında uluslararası anlayış köprüleri kurmak amacıyla başlatılmıştır.

Bu program kapsamında, Mısır, Arnavutluk, Senegal, Sierra Leone, Endonezya, Güney Afrika, Malezya, Filipinler, Türkiye, Hindistan, Gana ve Suudi Arabistan gibi 40'tan fazla ülkeden 15 –17 yaş arası öğrenciler bir yıl boyunca ABDli ailelerin yanında kalarak öğrenimlerine Amerikan liselerinde devam etmektedir.

YES öğrencilerinin seçimini ve yerleştirmesini yapan değişim programları (
AFS-USA, ACES, AIFS/AYA, American Councils, ASSE, AYUSA International, CCI, CIEE, FLAG, IRIS, PAX, STS Foundation, World Learning, World Link, iEARN, AMIDEAST, YFU) YES programına dahil olan gençlere bu imkanı sağlamak için bir konsorsiyumda bir araya geldiler. Bu konsorsiyumun adı YES Konsorsiyumu’dur. YES Programı ile öğrenci gönderen ülkelerde öğrenci seçimi YES Konsorsiyumu’nun o ülkedeki ortak organizasyonları tarafından seçilir.

YES Programı’na katılan öğrenciler, A.B.D.li gönüllü ailelerin yanında kalarak liseye devam ederler; yerel organizasyonlar ile birlikte çeşitli toplumsal ve gönüllü aktivitelerde bulunurlar. Öğrenciler Amerikan toplumunu ve değerlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, Amerikalılara da kendi geleneklerini ve kültürlerini tanıtırlar. YES programı, öğrencilerin liderlik yeteneklerini geliştirmek için yıl boyunca onlara çeşitli eğitimler verir. Öğrenciler kendi ülkelerine döndüklerinde, bu deneyimlerini kültürlerarası anlayışı arttırmak doğrultusunda kullanır.

YES Konsorsiyumu’nun Türkiye’deki ortak organizasyonu Türk Kültür Vakfı’dır. Türk Kültür Vakfı, YES bursu aday öğrencilerini, 5 aşamalı bir değerlendirme sonunda seçer.

1. Aşama: Yazılı Değerlendirme

Tamamı Türkçe olarak çoktan seçmeli testtir. Zihinsel beceri, etkin uyum ölçeği ve kişilik envanterlerinden oluşmaktadır. Akademik bilgi ve yabancı dil bilgisi test etmemektedir. Öğrencilerin gelirken yanlarında fotoğraflı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulundurmaları gereklidir. 
Değerlendirmeye girecek öğrencilerin değerlendirmeye katılacakları il merkezlerini gösteren listeler www.turkkulturvakfı.org.tr adresinden ilan edilecektir.

2. Aşama: Mülakat

1. Aşamada başarılı olan öğrenciler TKV tarafından ilan edilecek merkezlerde düzenlenecek 2. Aşamaya davet edileceklerdir.  İlgili duyurular TKV tarafından www.turkkulturvakfı.org.tr aracılığı ile yapılacaktır. Mülakatlar, TKV gönüllülerinden oluşturan komisyonlarca toplu ve bireysel görüşmeler şeklinde; öğrenciyi daha yakından tanımaya ve programlara yönelik motivasyonunu anlayıp yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılmaktadır. Değerlendirmelerde adayın İngilizce dil yeterliliğini ölçmeye yönelik sorular da sorulacaktır.
2. Aşama sonuçları, değerlendirmenin yapıldığı günü takip eden ilk 15 gün içerisinde TKV www.turkkulturvakfı.org.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylara bildirilen değerlendirme sonuçları kesin olup, itirazlar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir öğrencinin YES programları için aday olarak değerlendirilip değerlendirilmemesiyle ilgili tüm yetki ve sorumluluk TKV’ına aittir.

3. Aşama: Seçim Kampı ve İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı

Sadece 2. Aşamayı başarıyla tamamlayan öğrenciler davet edilecek olup değerlendirilmesi TKV tarafından ilgili adaylara duyurulacaktır.

4. Aşama: Velilerin Burs Başvuru Belgelerinin İncelenmesi

İlk 2 aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerin velilerinden burs başvuru belgeleri talep edilecektir. Burs başvuru belgelerinin içeriği Türk Kültür Vakfı tarafından adaylara bildirilecek olup Seçim Kampına gelirken yanlarında getirmeleri istenecektir. Burs başvuru evraklarını eksiksiz teslim etmeyen öğrencilerin değerlendirmesi geçersiz sayılacaktır.

5. Aşama: Öğrenci Program Başvuru Formunun İncelenmesi

Sadece ilk 3 aşamayı başarıyla tamamlayan öğrenciler başvuru formunu dolduracaktır. Program Başvuru Formu, TKV tarafından adaylara gönderilecektir.