Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH – Eylem 2)

Bir AGH projesi, bir gence, normal olarak 6 ile 12 ay arasında değişen belirli bir süre için, başka bir ülkede gönüllü olma olanağı sağlar. Gönüllü hizmet etkinlikleri örneğin çevre, kültür ve sanat, çocuklarla, gençlerle ya da yaşlı insanlarla ilgili etkinlikler, kültürel miras ya da spor ve boş zaman etkinlikleri alanlarında yer alabilir. 
Gönüllülerin katılacakları etkinlikler, aşağıdaki genel prensiplerle uyum içinde olmalıdır. Bu etkinlikler: 
• Gönüllünün yaşadığı ülke dışında bir ülkede gerçekleştirilmeli, 
• Kar amacı gütmemeli ve ücret karşılığı olmamalı, 
• Gönüllü, gönderen ve ev sahibi kuruluşlar tarafından ortaklık ruhu içinde müştereken planlanmalı, uygulanmalı ve takibi yapılmalıdır, 
• Ev sahibi kuruluşa ve yerel topluluğa bir ek değer katmalı, 
• İş ikâmesini veya askerlik hizmeti ya da hizmet şekillerini içermemeli, 
• Sınırlı bir zamanda (en çok 12 ay) gerçekleşmeli, 
• En az bir AB üye devleti içermelidir. 
Gönüllü hizmet projelerinin büyük bir çoğunluğu, bire bir düzeyde yapılmaktadır, yani bir gönüllü bir ülkeden bir diğer ülkeye gitmektedir. İki ülkeyi içeren bu projeler, doğrudan program ülkelerindeki Ulusal Ajanslar tarafından işleme alınmaktadır.

Bir AGH projesinin tarafları kimlerdir? 
Bir AGH projesi, üç aktör arasında bir ortaklık içerir:
• gönüllü, 
• gönderen kuruluş, 
• ev sahibi kuruluş.

AGH projelerinin hazırlanması, uygulanması ve takibi müştereken yapılacak etkinliklerdir ve bu üç kilit aktör arasında gerçek bir ortaklığın göstergesidir. Her tür sivil toplum kuruluşu, dernek, yerel bir yetkili ya da kar amacı gütmeyen başka bir yerel inisiyatif ; ev sahibi / gönderen kuruluş olabilir. Ev sahibi ve gönderen kuruluşların statüsü ve amaçları ile projenin kendisi kar amacı gütmemelidir.

TKV, AGH konusunda hem gönderen kuruluş hem de ev sahibi kuruluş olarak görev yapmaktadır.

Tüm Avrupa’da devam eden, her ülkenin Ulusal Ajansı tarafından onaylanmış projelerin bulunduğu www.sosforevs.org sitesinden The European database on approved host projects linkini tıklayarak halen yürürlükte olan projeleri bulabilir ve kendinize en uygun projeleri seçebilirsiniz.

Ayrıca eylem 2 ve diğer gençlik programları ile ilgili bilgiyi Ulusal Ajans’dan elde edebilirsiniz.