İngiltere, Birleşik Krallık’ı oluşturan ülkelerden biridir. (İngiltere, Galler ve İskoçya ile Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık’ı oluşturur. Birleşik Krallık, Britanya adasının etrafında yer alan irili ufaklı yaklaşık 100 adayla beraber de Büyük Britanya’yı oluşturur.

19. yüzyıl boyunca dünyanın en büyük emperyal gücü olan İngiltere, o dönemde dünyanın her ucunda sömürgeler kurduğu için, güneşin nadiren kendini gösterdiği puslu havasına rağmen “güneş batmayan ülke” olarak anılmıştır.